Diensten

Onze juridische dienstverlening richt zich tot overheden, instellingen, ondernemingen en particulieren. Veruit de meeste dossiers kunnen wij volledig in huis behandelen. Zo nodig werken wij samen met uw externe adviseurs of bevelen wij u specialisten aan.

01.
Particulieren

De rechtsgebieden waarvoor particulieren een beroep kunnen doen op ons kantoor:

 • Verkeersrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Stedenbouw en milieu
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Bouwrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Slachtoffer en misdrijf
 • Vereffening en verdeling
 • Burgerlijk recht
 • Familierecht
02.
Ondernemingen & Overheden

Wij verlenen onze full-service inzake juridisch advies en procedure aan:

 • Ondernemingen
 • Overheden
 • Verzekeringsinstellingen inzake de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering
03.
Rechtbanken

Voor Hoven en Rechtbanken vervullen wij opdrachten als gerechtelijk mandataris inzake:

 • Insolventierecht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie)
 • Vereffeningen van vennootschappen
 • Collectieve schuldenregeling

04.
Samenwerkingsverbanden

Om u een optimale full-service en hoge kwaliteit te kunnen garanderen, werken wij voor sommige dossiers samen met fiscalisten, accountants, revisoren, geneesheren, architecten en andere vrije beroepen.

ADVOTURA is bovendien aangesloten bij AVOLINK, een netwerk van advocaten, vertegenwoordigd in elk gerechtelijk arrondissement van België en in het Groothertogdom Luxemburg. Het is een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) met correspondentie in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Het netwerk heeft onder meer de volgende doelstellingen:

Verbetering van de diensten aan het cliënteel
Uitwisseling van ervaring in specifieke rechtsdomeinen
Permanente bijscholing
Uitwisseling van informatie