Disclaimer

Deze website is eigendom van ADVOTURA. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemeen gebruik en mag tot geen enkel ander doel dienen. Deze website is niet gericht op het geven van juridisch of enig ander advies. ADVOTURA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor elektronische communicatie door derden via deze website. ADVOTURA behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te passen of te verwijderen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid.

Om belangenconflicten te vermijden, kunnen wij, vooraleer er telefonisch contact geweest is met één van onze advocaten, geen stukken of dossiers inzien. Bijlagen die ons per brief of e-mail bereiken zonder voorafgaand contact moeten wij helaas ongelezen laten.

De inhoud van deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit deze website of het gebruik daarvan zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.