Privacy Policy

ADVOTURA gaat met grote zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens, waarvan het gebruik is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 maart 1993.

Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.